محبوب من

محبوب من، در دنیا جز شما خبری نیست.. شما تنها خبر خوش این عالمی

محبوب من عشق شما مرا به فرا تر از خودم کشانده است.

محبوب من، در دنیا جز شما خبری نیست.. شما تنها خبر خوش این عالمی

دیدگاه خودرا ثبت کنید

آدرس پست‌الکترونیک شما محفوظ می‌ماند،لطفا فیلدهای ستاره‌دار* را پر کنید.