کتاب صوتی “حدیثِ خوشِ سعدی”نوشته دکتر عبدالحسین زرین کوب

کتاب حدیثِ خوشِ سعدی ، کتابی است به قلم ارزشمند دکتر عبدالحسین زرین کوب که در یازده بخش تنظیم و به صورت صوتی ارائه شده است . فصل های کتاب : خلق و خوی و سیره اتابک ابوبکر – مردم شیراز در روزگار سعدی – تحصیل در بغداد – در بغداد – بازگشت به شیراز […]

به اشتراک بزارید